طراحی سایت

اسامي همكاران روابط عمومي

سمت

فرزین حاتمی

مدير روابط عمومي و امور بين الملل

حسین زنگنه

معاون هماهنگی روابط عمومی

طارق دهیمی زاده

رییس اداره روابط عمومی و امور اجرایی

عاطفه شاعری کریمی

اداره افکار سنجی

مونا آل منیع مسئول سايت و رییس اداره بین الملل
فرزانه لیموچی رییس اداره رسانه ها
کیانوش شفیعی مطلق
سرپرست اداره تبلیغات و انتشارات

فرید خویطی

مسئول سمعی وبصری

فرزانه رزم خواه

مسئول دبیرخانه روابط عمومی

منصور زیلایی

کارمند سمعی و بصری

مسعود شبوطی کارمند سمعی و بصری

معصومه محمودی فرد

مسئول دبیرخانه شورای نامگذاری

مهسا حسنی

 

مدیر اجرایی نشریه پژواک

حاتم پرویزی بابادی

كارپرداز

 

 

سيروس طاهري

رييس حوزه كارپردازي