جستجو

کلان شهرهای ایران

کلان شهرهای ایران

نشانی اینترنتی شهرداریهای کلان شهرهای ایران

ردیف

عنوان

لینک وب سایت

1

اصفهان

http://shahrdari.isfahan.ir

2

تهران

http://www.tehran.ir

3

تبریز

http://www.tabrizcity.org

4

شیراز

http://www.shirazcity.org

5

قم

http://www.qom.ir

6

کرج

http://www.cityofkaraj.com

7

مشهد

http://www.mashhad.ir