جستجو

خبرگزاریها

نشانی اینترنتی خبرگزاری های کل کشور

ردیف

عنوان

لینک وب سایت

1

ایرنا(خبرگزاري جمهوری اسلامی ايران (

http://www.irna.ir/fa

2

ایرنا خوزستان

http://www1.irna.ir/01/?lang=fa

3

ایسنا(خبرگزاری دانشجويان ايران (

http://www.isna.ir/Main

4

ایسنا خوزستان

http://khouzestan.isna.ir/MainKhouzestan/Default.aspx

5

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی

http://www.ana.ir

6

خبرگزاری فارس

http://www.farsnews.com

7

فارس خوزستان

http://www.farsnews.com/newsH.php?hoz=3602

8

خبرگزاری زنان ايران

http://iwna.ir/default.aspx

9

خبرگزاری قرآنی ايران

http://www.ikna.ir

10

خبرگزاری کار ايران(ايلنا (

http://www.ilna.ir

11

خبرگزاری موج

http://www.mojnews.com

12

خبرگزاری مهر

http://www.mehrnews.com/fa

13

خبرگزاری ميراث فرهنگی

http://www.chn.ir

14

خبرگزاری ورزش ايران ( ايپنا (

http://www.ipna.ir/site/index.asp