جستجو

اسامي همكاران روابط عمومي

سمت

فرزین حاتمی کاکش

مدير روابط عمومي و امور بين الملل

حسین زنگنه

معاون هماهنگی روابط عمومی

طارق دهیمی زاده

رییس اداره روابط عمومی و امور اجرایی

عاطفه شاعری کریمی

اداره افکار سنجی

مونا آل منیع مسئول سايت و رییس اداره بین الملل
فرزانه لیموچی رییس اداره رسانه ها
کیانوش شفیعی مطلق
سرپرست اداره تبلیغات و انتشارات

فرید خویطی

مسئول سمعی وبصری

فرزانه رزم خواه

مسئول دبیرخانه روابط عمومی

منصور زیلایی

کارمند سمعی و بصری

نوید احمدپور
کارشناس فناوری اطلاعات

معصومه محمودی فرد

مسئول دبیرخانه شورای نامگذاری

مهسا حسنی

مدیر اجرایی نشریه پژواک

حاتم پرویزی بابادی

كارپرداز

 

 

سيروس طاهري

رييس حوزه كارپردازي

نگار صالحی

کارشناس رسانه

الهه یاوری نیا

کارشناس رسانه

احسان علیزاده

کارشناس رسانه

امین عنایتی

کارشناس رسانه