جستجو

اسامي همكاران روابط عمومي

سمت

رضا علیجانی

مدير کل ارتباطات و امور بین الملل

حسین زنگنه

معاون هماهنگی روابط عمومی

طارق دهیمی زاده

رییس اداره روابط عمومی و امور اجرایی

عاطفه شاعری کریمی

اداره افکار سنجی

مونا آل منیع مسئول سايت و رییس اداره بین الملل
فرزانه لیموچی رییس اداره رسانه ها
کیانوش شفیعی مطلق سرپرست اداره تبلیغات و انتشارات

فرید خویطی

مسئول سمعی وبصری

فرزانه رزم خواه

مسئول دبیرخانه روابط عمومی

منصور زیلایی

کارمند سمعی و بصری

معصومه محمودی فرد

مسئول دبیرخانه شورای نامگذاری

مریم شهریاری

کارشناس خبر

سیروس طاهری

رییس حوزه کارپردازی

 

 

حاتم پرویزی بابادی

مسئول تالار شهید جمالپور

محسن نورانی

کارشناس رسانه

غلامرضا شجاعی

مسئول دفتر