جستجو

اداره هماهنگي

معاون هماهنگی روابط عمومی و امور بین الملل

نام: حسین

نام خانوادگي: زنگنه

سوابق اجرایی:

 • مسئول کنترل مصالح سازمان عمران شهرداری اهواز   از سال ۸۷ تا ۸۸
 •  
 • مسئول کنترل و پخش آسفالت سازمان عمران شهرداری اهواز از سال ۸۷ تا ۸۹
 •  
 • مدیر بازرگانی سازمان عمران شهرداری اهواز   از سال ۸۸ تا ۸۹
 •  
 • مسئول امور اداری ساختمان شماره ۳ شهرداری اهواز(حوزه معاونت فنی و عمرانی، شهرسازی و معماری، اداره قراردادها) از سال ۸۹ تا ۹۰
 •  
 • معاون هماهنگی روابط عمومی و امور بین الملل از سال ۹۰ تا کنون

 

شرح وظایف اداره روابط عمومی و امور اجرایی

 • برگزاری مراسمات ملی و مذهبی از قبیل جشن ها و ...
 • برگزاری سمینارها ، همایش ها
 • برگزاری و اجرای نمایشگاه های مختلف
 • نظارت بر عملکرد روابط عمومی های معاونت ها ، مناطق و سازمان ها
 • نظارت بر عملکرد واحد سمعی بصری روابط عمومی
 • برگزاری مقدمات بازدید شهردار ، مدیران ، خبرنگاران و مسئولان شهری از پروژه های شهرداری
 • نظارت و انجام موارد اجرایی روابط عمومی