جستجو

اداره تبليغات و انتشارات

سرپرست اداره تبلیغات و انتشارات

نام: کیانوش

نام خانوادگی: شفیعی مطلق       

                                                    
مدرک تحصیلی: کارشناسی معماری شهری

سوابق اجرایی:
 

 • کارشناس روابط عمومی شهرداری منطقه ۲
 • سرپرست روابط عمومی ناحیه ۲ شهرداری منطقه ۲
 • سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی ناحیه ۲ شهرداری منطقه ۲
 • مسئول آمار و اطلاعات مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل
 • کارشناس اداره رسانه ها
 • کارشناس اداره تبلیغات و انتشارات

دارنده گواهینامه های دوره های مختلف عمومی و تخصصی در شهرداری اهواز

 • گرافیک خبری و اطلاع رسان
 • بصری سازی اطلاعات و اخبار
 • اقتصاد شهری و توسعه پایدار
 • تدوین کمپین های تبلیغاتی
 • خطاط و خوشنویس
 • ویراستاری حرفه ای خبر
 • تکنولوژی های نوین ارتباطی در روابط عمومی
 • تشریفات کاربردی

کیانوش شفیعی مطلق